Margin och padding

Marginaler och utfyllnad i CSS

Margin och padding är två helt olika saker, men de går ofta hand i hand. Margin används för att ge elementet ett avstånd på hemsidan, medan padding fyller ut.

Margin

Margin kan skrivas på två olika sätt i CSS, antingen skriver man varje riktning var för sig, eller så förkortar man ner det till ett attribut.

.block{
 margin-top: 10px;
 margin-left: 20px;
 margin-right: 30px;
 margin-bottom: 40px;
}

.block{
 margin: 10px 20px 30px 40px;
}

Båda alternativen går lika bra, och ger följande effekt på elementet.

Padding

Till skillnad från margin så placerar det inte ut elementet, trots att det visuellt kan se ut så. Det padding gör är att den lägger till en utfyllnad inom elementet, vilket exempelvis passar bra på en knapp som har en bakgrund och behöver utrymme runt knapptexten.

.block{
 padding-top: 10px;
 padding-left: 20px;
 padding-right: 30px;
 padding-bottom: 40px;
}

.block{
 padding: 10px 20px 30px 40px;
}

Det här ger då följande effekt.

Less is more

Om elementets margin eller padding endast ska påverka upp och ner räcker det att bara skriva margin: 10px 0px; Det är nämligen detsamma som margin: 10px 0px 10px 0px;.

Om elementet har lika mycket avstånd på alla sidor, räcker det att skriva avståndet en gång, så kommer det att läggas på varje sida. margin: 10px; ger alltså samma effekt som margin: 10px 10px 10px 10px;

Top, Right, Bottom och Left

Det finns ett tredje attribut, som används för att positionera ut element. Det skrivs top: 10px för att positonera ut ett element 10px från toppen.

.block{
 top: 10px;
 left: 10px;
 right: 10px;
 bottom: 10px;
}

Vad är skillnaden mellan “Top” och “Margin-top”?

Det kanske verkar konstigt att man har två attribut som gör samma saker, men skiljer sig däremot från varandra. “Top” används för att positionera ut ett element med hjälp av position (som vi går igenom på nästa sida). Margin-top är till för att sätta ett avstånd i förhållande mot element i omgivningen.

Gå till nästa steg!


Vill du bidra till ett öppnare och friare läromedel?

Bidra med eget material
comments powered by Disqus