Wrapper

Centrera hemsidan med CSS

För att centrera hemsidan behöver du veta vilken bredd som hemsidan ska ha, när du vet det så kan vi skapa en så kallat Wrapper.

Börja med att omsluta innehållet som ska centreras i en div som vi döper till Wrapper.

<div class="contentWrapper">

  <div class="content">
    <h1>Min hemsida</h1>
  </div>

</div>

Vi ska sedan berätta för wrapper vilken bredd hemsidan ska ha, samt ge den margin: 0 auto; Rekommenderas att hemsidans bredd antingen är 960px eller 1200px bred.

.contentWrapper{
  width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

Gå till nästa steg!


Vill du bidra till ett öppnare och friare läromedel?

Bidra med eget material
comments powered by Disqus