Länkar

Länka till andra sidor med HTML

En hemsida består (förhoppningsvis) av fler än en sida. För att länka besökaren till dessa sidor gäller det att du vet vart sidorna ligger och vad dom heter.

För att skapa en länk använder du dig av <a> och därefter href för att bestämma destination.

<a href="min-sida.html">Tryck här</a>

Öppna länk i nytt fönster

Om du vill att länken ska öppna sidan i ett nytt fönster lägger du till target="_blank"

<a href="min-sida.html" target="_blank">Tryck här</a>

Titel på länken när man har musen över

title används för att visa en titel på html-objekt när man tar musen över det.

<a href="min-sida.html" title="En titel på länken">Tryck här</a>

Länka till en annan mapp

Om sidan som du ska länka till inte ligger i samma mapp som länken så räcker det inte att skriva sida.html som adress, utan du blir tvungen att skriva vilken mapp den ligger i.

<a href="undermapp/sida.html">Länk</a> <!-- Länka till undermapp -->

<a href="../sida.html">Länk</a> <!-- Länka till övermapp -->

Exempel

I det här exemplet har vi två html-sidor som heter hundar.html och katter.html
Vi ska länka dessa till varandra.

I hundar.html skriver vi följande

<h1>Hundar</h1>
<p>Det här är en hemsida om hundar</p>
<p><a href="katter.html">Tryck här för att läsa om katter</a></p>

Och i katter.html skriver vi följande

<h1>Katter</h1>
<p>Det här är en hemsida om katter</p>
<p><a href="hundar.html">Tryck här för att läsa om hundar</a></p>

Sådär ja!

Det är så man länkar sidor, nu ska vi visa bilder i HTML.

Gå till nästa steg!


Vill du bidra till ett öppnare och friare läromedel?

Bidra med eget material
comments powered by Disqus