Skriva texter

Skriva texter i HTML

Precis som vanliga textdokument så innehåller en hemsida rubriker, underrubriker och brödtexter. I HTML så markerar vi texten med olika former av taggar, beroende på vad texten ska vara för något.

Innehållet på hemsidan

Allt innehåll som ska synas på hemsidan lägger vi inom <body>

<!doctype html>

<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8"> <!-- Svenska tecken -->
    <title>Matlagning</title> <!-- Titel för webbläsaren -->
  </head>

  <body>
    <!-- Hemsidans innehåll ska ligga här -->
  </body>

</html>

Rubriker

Rubriker skrivs med <h1> <h2> <h3> <h4> och <h5> beroende på vilken rank rubriken ska ha. Huvudrubriken ska alltid använda <h1>, underrubriken använder <h2>, underrubriken till underrubriken använder <h3> osv.

Klistra in detta inom <body>

<h1>Matlagning</h1>

<h2>Hur kokar man pasta?</h2>

<h3>Råvaror</h3>

<h3>Resurser</h3>

Spara dokumentet och uppdaterar hemsidan. Den kommer nu att se ut såhär.

Html Rubriker

Val av rubriker

En hemsida får endast innehålla en huvudrubrik (h1) per sida. Skriv därför det viktigaste där. Om du vill fylla på med fler rubriker så använd h2, h3, h4 osv.

Paragraf

Varje paragraf i brödtexten lägger man inom taggen <p>

En ny paragraf kan jämföras med att trycka Enter i en visuell texteditor.

<p>För att koka pasta behöver du pasta, vatten, kastrull och spis. 
Är du redo att koka pasta?</p>

Html Paragraf

Radbyten

Texten kommer att fortsätta på samma rad tills att du skapar en ny paragraf eller gör ett radbyte med <br/>

Ett radbyte är detsamma som att trycka Shift Enter i en visuell texteditor.

<p>För att koka pasta behöver du pasta, vatten, kastrull och spis. <br/> 
Är du redo att koka pasta?</p>

Html Radbyte

Bra gjort!

Nu kan du grunderna i att skriva texter i HTML. Nästa steg för oss är att länka en html-sida till en annan.

Gå till nästa steg!


Vill du bidra till ett öppnare och friare läromedel?

Bidra med eget material
comments powered by Disqus